S bedýnkou po stopách Hanzelky a Zikmunda a pro dobrou věc

Následující volná bedýnka má číslo:

032/101

Pro Korunku pomáhá se prozatím podařilo vybrat:

16.205,31 Kč

Děkujeme Vám!

O tom, jak to všechno začalo...

Tam, kde vznikají naše bedýnky, se v sousední garáži připravoval na svou výpravu i expediční speciál "George", který se 22.4.2021 vydal pod názvem Expedice Z101 a pod vedením Tomáše Vaňourka a Lindy Piknerové po stopách první cesty Hanzelky a Zikmunda po africkém kontinentu. 

Expedice Z101 je přímým pokračováním projektu Zikmund100, který v roce 2018 zmapoval asijskou část Hanzelkovy a Zikmundovy cesty, ze které přivezl mj. i řadu retrospektivních fotografií.

Právě někde mezi naší dílnou a Tomášovou garáží se začala rodit společná myšlenka, že by oba naše projekty mohly podpořit dobrou věc.

A tak jsme vyrobili Tomášovi na cestu "africkou" bedýnku, která je součástí expedičního vybavení. Do konce africké cesty expedice plánujeme vyrobit symbolických a neopakovatelných 101 kusů. 

První z nich jsme věnovali do Zlína panu Miroslavu Zikmundovi.

Zbylých 100 bedýnek postupně nabídneme široké veřejnosti jako poděkování za podporu společného projektu a dobré věci, a zároveň jako upomínku na jeden slavný příběh, který dnes díky hlavním protagonistům expedice, Tomášovi a Lindě, znovu ožívá...

Je jím příběh dvou kamarádů, Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, kteří toužili procestovat svět. 

Ale to není všechno! Čtěte dál...

Hanzelka a Zikmund si jako své působiště po návratu ze svých cest zvolili město Zlín. Proto jsme se rozhodli, že výtěžek z prodaných bedýnek věnujeme organizaci, která pomáhá právě tam, kde byli Hanzelka se Zikmundem doma.

Oslovili jsme spolek Korunka pomáhá, který podporuje nemocné či handicapované děti, děti umístěné v dětských domovech, v kojeneckých ústavech a dalších institucích ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Jeho pomoc se dostává tam, kde je to nejvíce třeba, v neposlední řadě i rodinám zasaženým tornádem na jihu Moravy.

Nabízí se Vám tedy jedinečná možnost, jak být součástí tohoto příběhu a zároveň pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje. 

A jak tedy můžete pomoci Vy?

Jednoduše. Cena bedýnky je 500 Kč a my jsme se rozhodli, že celou částku věnujeme společně na účet Korunky.

Zakoupením bedýnky tedy přispějete celou částkou v minimální hodnotě 500 Kč na transparentní účet Korunka pomáhá, která celý příspěvek použije tam, kde je to nejvíce třeba.

A my Vám děkujeme, že pomáháte s námi.

S bedýnkou si můžete objednat i knihu Zikmund 100

Do balíčku Vám k bedýnce můžeme přibalit i knihu Zikmund 100 s retrospektivními fotografiemi z první cesty Lukáše Sochy a Tomáše Vaňourka, které porovnávají, jak se místa, která navštívili pánové Hanzelka a Zikmund na své asijské cestě, změnila za půl století, kdy byla znovu objevena v rámci projektu Zikmund100.

Cena knihy je 350 Kč a tato částka není součástí příspěvku pro Korunku.

Knihu lze objednat i samostatně, bez bedýnky, v tom případě nás prosím kontaktujte přímo na emailu: lucie@odvesnicana.cz.

DŮLEŽITÉ:

Bedýnku lze objednat pouze na základě předem vyplněného objednávkové formuláře, na který Vás odkáže následující tlačítko "Chci přispět".

Příspěvek v minimální výši 500 Kč odesíláte na transparentní účet až po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře a po obdržení platebních údajů na Váš email. 

Při převzetí balíčku, jehož obsahem bude bedýnka, je třeba navíc uhradit dobírku, která odpovídá nákladům na poštovné, balné a doběrečné ve výši 200 Kč. V případě objednání bedýnky a knihy se dobírka zvyšuje o cenu knihy, tj. o 350 Kč.

Pravidla sbírky

  • Tuto charitativní pomoc zaštiťuje spolek Korunka Luhačovice, z.s., IČ: 22875930, se sídlem  Bezručova 338, 763 26 Luhačovice.
  • Příspěvky se odesílají na transparentní účet Korunka pomáhá č.ú. 2801896248 / 2010, jehož aktuální stav lze zobrazit na stránkách Korunka pomáhá, www.korunkapomaha.cz pod odkazem "Přejít na aktuální stav účtu" v levé postranní nabídce.
  • Minimální částka příspěvku je 500 Kč. Záleží ale jen na Vás, zda se rozhodnete přispět i vyšší částkou. Moc Vám děkujeme i za tuto myšlenku. Celá částka, kterou se rozhodnete přispět, bude v celé své výši použita na pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.
  • Za každý příspěvek ve výši 500 Kč náleží jako poděkování jedna bedýnka. Je jen na Vás, zda přispějete větší částkou za cenu jedné bedýnky. Děkujeme i za tuto variantu.
  • Se zasláním bedýnky na Vaši adresu jsou spojené náklady na poštovné, balné a doběrečné, tzn. při převzetí zaplatíte dobírku ve výši 200 Kč.
  • Při objednávce knihy Zikmund100 se dobírka zvyšuje o částku 350 Kč. Tato hodnota se nestává součástí příspěvku a nebude odeslána na transparentní účet Korunka pomáhá.